Vilkår og betingelser for brug af
DinAlarmVelkommen til DinAlarm. DinAlarm består af DinAlarm -app’en og hjemmesiden www.dinalarm.dk (i det følgende samlet benævnt "webstedet"). Personer, der tilmelder sig benævnes i det følgende ”Hjælpere”.

Webstedet er en gratis online service (se dog opgradering til en Plus-version, som håndterer indbrud i øjeblikket, konstateret via et alarmkamera efter StopTyve-konceptet) og den har til formål at hjælpe personer, som er i akut nød p.g.a. alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst, samt i størst muligt omfang at hjælpe til at modvirke indbrud, tyveri, røveri, overfald og deslige. Midlet til dette er at give hjælperne mulighed for at sende alarm til andre hjælpere og til politi og redning, hvis nogen i nærområdet er i nød, eller hvis hjælperen har bemærket igangværende kriminalitet, eller af andre årsager vurderer, at hjælpere i nærområdet skal alarmeres.
Webstedet ejes af StopTyve ApS (i det følgende benævnt "StopTyve"), CVR-nr. 35469656, beliggende Thyges Banke 16, 4400 Kalundborg. STOPTYVE er ansvarlig for webstedet og for at levere de services, der udbydes herigennem.  

Ved at bruge webstedet accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser. Hvis ikke du kan acceptere disse vilkår, undlad da venligst at benytte webstedet.
BETINGELSER FOR BRUG
Du accepterer, at du kun vil bruge webstedet på en måde, der er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, og på en måde, som overholder de til enhver tid gældende love og bestemmelser.

Du accepterer, at webstedet alene anvendes til dit personlige brug, og at webstedet ikke må bruges til kommercielle formål eller distribueres kommercielt uden STOPTYVEs tilladelse.
Som bruger af webstedet accepterer du at der sendes alarm til dig, hvis nogen i dit nærområde er i nød, eller har bemærket igangværende kriminalitet, eller på lignende måde vurderer, at hjælpere i nærområdet skal alarmeres. Du accepterer også at modtage relevante beskeder om forebyggelse og hændelser fra webstedet/STOPTYVE eller andre bemyndigede af STOPTYVE via e-mail og SMS.
Du kan til enhver tid melde dig ud af DinAlarm,
ÆNDRING AF VILKÅR
STOPTYVE kan til enhver tid, uden varsel tilføje, ændre eller fjerne dele af disse vilkår og betingelser for brugen af webstedet. Brugen af webstedet indebærer, at du accepterer at være bundet af samme vilkår og betingelser for brugen af en opdateret version af siden. Eventuelle ændringer i disse vilkår og betingelser for brug eller eventuelle vilkår vist på webstedet eller en eventuel underside, finder anvendelse så snart de vises. Hvis du fortsat bruger webstedet efter, at eventuelle ændringer er trådt i kraft, regnes det som en accept af de foretagne ændringer.
Derudover kan STOPTYVE tilføje, ændre, afbryde, fjerne eller udelukke indhold, der vises på webstedet, når som helst, uden varsel og uden ansvar.
STOPTYVE forbeholder sig til enhver tid ret til at begrænse, afbryde eller opsige din brug af webstedet, hvis vi skønner, at du har overtrådt disse betingelser og vilkår.
PASSWORD
Når du opretter en profil hos DinAlarm, bliver du bedt om at vælge en adgangskode. Du alene er fuldt ansvarlig for, at denne adgangskode ikke bliver kendt af andre end dig selv. Du accepterer, at du ikke kan benytte profil, brugernavn og/eller adgangskode, der tilhører en anden bruger. Du accepterer også, at du ikke må videregive din egen brugerinformation, herunder adgangskode, til en anden person. Du er forpligtet til omgående at underrette STOPTYVE, hvis du har mistanke om, at en tredjeperson misbruger din profil eller har fået adgang til din adgangskode. Du alene er ansvarlig for enhver brug af din profil.
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Ved at tilmelde dig webstedet giver du samtykke til, at STOPTYVE må anvende de indsamlede personoplysninger til brug for STOPTYVE. STOPTYVE vil bruge oplysningerne til brug for alarmering og evt. videreformidling af information og råd om indbrudssikring samt til at validere mobil nr., adresse og e-mail.

Brugerne deler desuden oplysningerne med hinanden i deres netværk.
STOPTYVE behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med persondatalovens regler. Ingen data om brugerne videregives eller sælges til tredjepart.

Du har, hvis du beder om det, ret til at få oplyst, hvilke oplysninger STOPTYVE behandler, behandlingens formål og information om, hvorfra oplysningerne stammer, jf. persondatalovens § 31.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at STOPTYVE behandler personoplysninger, der behandles helt eller delvist ved hjælp af elektronisk databehandling, jf. persondatalovens § 35. Hvis STOPTYVE behandler urigtige eller vildledende personoplysninger eller på lignende måde behandler personoplysninger i strid med lovgivningen, skal STOPTYVE berigtige, blokere eller evt. slette oplysningerne, jf. persondatalovens § 37.
LINKS
STOPTYVE kan fra tid til anden vælge at linke til websteder, der ejes af STOPTYVE og andre relevante aktører. Besøg på websteder, der ejes af tredjepart, er på egen risiko, og STOPTYVE har intet ansvar for disse websteder.
DISCLAIMER
STOPTYVE garanterer ikke, at den software, der anvendes til webstedet, og de onlineapplikationer eller andre services, der stilles til rådighed ved hjælp af webstedet, er fejlfrie, eller at de vil kunne bruges uden afbrydelser. Brug eller browsing på webstedet sker derfor på egen risiko

Webstedet er udelukkende en service, der har til formål at hjælpe brugerne med at slå en effektiv alarm i situationer, hvor der er akut brug for hjælp, og i situationer, hvor der er mulighed for at være behjælpelig i forbindelse med politiets efterforskning og forebyggelse af forbrydelser.
STOPTYVE garanterer ikke på nogen måde for at der kommer hjælp, eller at der ikke sker indbrud, tyveri, røveri, overfald og deslige.

STOPTYVE kan som følge af ovenstående ikke holdes ansvarlig for skader eller tab, herunder tab af data, der direkte eller indirekte, er opstået som følge af brugen af webstedet. STOPTYVE kan heller ikke hverken direkte eller indirekte gøres ansvarlig for indbrud, tyveri, røveri, overfald og deslige.
Brugeren af webstedet påtager sig alle omkostninger, der opstår som følge af brugen af webstedet.
GÆLDENDE LOV
Disse vilkår og betingelser er underlagt og skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og ved de ordinære danske domstole. Brugere, der har adgang til dette websted fra steder uden for Danmark, gør det på egen risiko og på eget initiativ og er ansvarlige for at overholde lokal lovgivning. Intet i disse betingelser skal på nogen måde anses for at begrænse eller påvirke dine lovbestemte rettigheder i henhold til dansk lovgivning.
KLAGER OG KOMMENTARER
Hvis du har klager over eller kommentarer til webstedet, kan du kontakte webstedet eller STOPTYVE via "Kontakt" sektionen på webstedet.
BRUG ER GRATIS – UNDTAGET DOG STOPTYVEFUNKTIONEN
Brugen af DinAlarm er gratis, men der kan opgraderes til en Plus-version, som håndterer indbrud i øjeblikket, konstateret via et alarmkamera.
Opgradering til Plus koster pr. 1. juli 2015 kr. 300,- pr. år, og da der i Plus-versionen udsendes SMS’er, koster det pr. 1. juni 2015 kr. 0,20 pr. SMS og bliver automatisk opkrævet bagud månedsvis.
SÆRLIGT VEDR.  ABONNEMENTSAFTLE
Ved oprettelsen af DinAlarm Plus accepterer du, at der hver måned trækkes det aftalte beløb på din konto.
Kvittering fremsendes via mail.
Du kan til enhver tid framelde dig aftalen med en måneds varsel.
Ved fornyelse af Dankort skal du framelde dig DinAlarm Plus og derefter tilmelde dig DinAlarm med det nye Dankort.

StopTyve ApS
Thyges Banke 16
4400 Kalundborg
Tlf. 4050 8084