Forretningsbetingelser

NaboNet - Abonnements-, salgs- og leveringsbetingelser. 

 

NaboNet består af NaboNet app’en og hjemmesiden www.nabonet.dk (i det følgende samlet benævnt "webstedet"). Personer, der tilmelder sigNaboNet kaldes i det følgende ”Hjælpere”.Webstedet er en online service der har til formål at hjælpe personer, som er i akut nød pga. alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst, samt i størst muligt omfang at hjælpe til at modvirke indbrud, tyveri, røveri, overfald og deslige. Midlet til dette er at give hjælperne mulighed for, at sende alarm til andre hjælpere og til politi og redning, hvis nogen i nærområdet er i nød, eller hvis hjælperen har bemærket igangværende kriminalitet, eller af andre årsager vurderer, at hjælpere i nærområdet skal alarmeres.Det er gratis, at blive oprettet som hjælper, dog kræver anvendelse af funktionen ”ALARM-INDBRUD”  en opgradering til PLUS-abonnement, der bestilles i Webshoppen på www.nabonet.dk.Webstedet ejes af NaboNet ApS (i det følgende benævnt "NaboNet"), CVR-nr. 35469656.NaboNet er ansvarlig for webstedet og for at levere de services, der udbydes herigennem.Ved at oprette dig som hjælper og bruge webstedet accepterer du, at være bundet af nedenstående vilkår og betingelser. Hvis ikke du kan acceptere disse, undlad da venligst at benytte webstedet.

 

BETINGELSER FOR BRUG
Du accepterer, at du kun vil bruge webstedet på en måde, der er i overensstemmelse medNaboNets vilkår og betingelser samt på en måde, der overholder de til enhver tid gældende love og bestemmelser. Du accepterer samtidigt, at webstedet alene anvendes til dit personlige brug og at webstedet ikke må bruges til kommercielle formål eller distribueres kommercielt uden NaboNets tilladelse. Som bruger af webstedet accepterer du, at der sendes alarm til dig, hvis nogen i dit nærområde er i nød, eller har bemærket igangværende kriminalitet, eller på lignende måde vurderer, at hjælpere i nærområdet skal alarmeres.
Du accepterer også, at modtage relevant information via e-mail og SMS om ændringer på webstedet samt forebyggelse og hændelser fra webstedet/NaboNet eller andre bemyndigede af NaboNet.
Brugen af NaboNet er gratis, men du skal opgradere til et PLUS-abonnement hvis du ønsker at anvende ”ALARM-INDBRUD” funktionen.
Du kan til enhver tid melde dig ud af NaboNet, men du kan ikke få forudbetalt abonnement eller SMS tilbagebetalt.

 

TEKNISKE FORUDSÆTNINGER
Det forsøges at optimere websitet, således at det fungerer sammen med de mest udbredte browsere herunder: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome og Safari.
Brugen af NaboNet app’en forudsætter en smartphone med operativsystemerne Android eller IOS fra Apple. App’en kan kun downloades fra hhv. Google Play Butik eller App Store.
Derudover er det nødvendigt med en aktiv forbindelse til internettet, enten trådløst netværk (wi-fi) eller mobildata. Et sted med dårlig dækning eller langsom forbindelse kan medføre langsommere opdateringer af kortmateriale.
Vi anbefaler, at du afprøver App’en på din smartphone og sikrer dig, at det fungerer tilfredsstillende på den, inden du køber PLUS-abonnement.

 

ADGANGSKODE
Når du opretter en profil hos NaboNet, bliver du bedt om at vælge en adgangskode. Du alene er fuldt ansvarlig for i hvilket omfang denne adgangskode anvendes af andre i din husstand end dig selv. Du er forpligtet til omgående at underrette NaboNet, hvis du har mistanke om, at en tredjeperson misbruger din profil eller har fået adgang til din adgangskode. Du alene er ansvarlig for enhver brug af din profil.

 

WEBSHOPPEN – BESTILLING, BETALING, LEVERING OG PRISER
Fysiske varer fra NaboNet kan kun bestilles online via Webshoppen. Når du har valgt en vare til bestilling lægges denne i indkøbskurven. Herefter kan du shoppe videre eller gå til ”Kassen” og betale. I ”Kassen” indtaster du supplerende leveringsoplysninger for at afslutte bestillingen. For at gennemføre bestillingen skal du acceptere nærværende vilkår og betingelser hver gang du køber.Abonnementer og SMS betales altid forud.
Alle betalinger sker med Dankort eller  VISAkort  via krypteret forbindelse til Epay. Beløbet trækkes med det samme for elektroniske ydelser, idet abonnenter og SMS leveres indenfor få minutter. For fysiske varer trækkes beløbet ved afsendelse/udlevering.
Umiddelbart efter din bestilling modtager du en automatisk ordrebekræftelse på e-mail.
Levering af fysiske produkter sker via Post Danmark eller fragtmand. Hver forsendelse tillægges porto eller fragt alt efter ordrens størrelse og vægt. Leveringstiden er 3-5 dage.
Alle oplyste priser er incl. moms.

 

ABONNEMENTSVILKÅR PLUS-ABONNEMENT
Det er en forudsætning for brug af indbrudspakkerne, at du køber et PLUS- abonnement i webshoppen.
Ved køb af PLUS-abonnement skal du vælge, om abonnementet skal forlænges automatisk. Det vælges i et afkrydsningsfelt på websiden.


Hvis du vælger automatisk forlængelse sker følgende:
- Umiddelbart efter købet er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse pr. mail.
- Efter oprettelse af abonnement (når pengene er hævet) afsender NaboNet en mail til dig med information om abonnementet. Mailen indeholder information om, hvornår abonnementet forlænges, samt link til afmelding og abonnementsbetingelser (handelsbetingelser).
- Når abonnementet fornyes bliver der sendt en ny ordrebekræftelse til dig.
Hvis ikke du vælger automatisk forlængelse sker følgende:
- 7 dage inden udløb modtager du en mail om, at abonnementet snart udløber og derfor skal forlænges, hvis du ønsker fortsat adgang til funktionen – ALARM INDBRUD.
- Når abonnementet udløber modtager du endnu en mail, der gør opmærksom på, at abonnementet er udløbet.
NaboNet benytter ePay, der er godkendt af Nets til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos NaboNet, men hos Epay.

 

FORNYELSE OG SLETNING AF KORTOPLYSNINGER
Kort inden betalingskortets udløbsdato fremsendes påmindelse herom på mail. Her der et link til BETALINGSAFTALER. Her kan du se eksisterende betalingsaftaler.
Du tilføjer de nye kortooplysninger, ved at tilføje en ny betalingsaftale til en pris på DKK 0,00. Der er et link, der åbner et betalingsvindue (Epay), hvor du kan indtaste dine kortoplysninger. Derefter kan du slette den betalingsaftale, der snart udløber.
Hvis du sletter alle betalingsaftaler, vil du blive frameldt automatisk fornyelse af NaboNet PLUS-abonnement, når det udløber.
Under MIN PROFIL på hjemmesiden www.nabonet.dk, er der et link til BETALINGSAFTALER. Her kan du se eksisterende betalingsaftaler. Hvis du sletter alle betalingsaftaler, vil du samtidig blive frameldt automatisk fornyelse af NaboNet PLUS-abonnement, når det udløber.
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med det nye betalingskort.
Du kan til enhver tid opsige dit PLUS-abonnement til næste forfald, men du kan ikke få forudbetalt abonnement eller SMS tilbagebetalt.

 

FORTRYDELSESRET
Der er ingen fortrydelsesret på køb af abonnement og SMS, da du køber en elektronisk ydelse som leveres med det samme og kan tages i brug øjeblikkeligt.
Køber du fysiske produkter, har du den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret fra modtagelse af varen, til at fortryde. Varen skal sendes retur i samme stand og mængde, som du modtog den. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. Kontakt os gerne på forhånd så vi kan aftale nærmere.
For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele NaboNet din beslutning om, at fortryde købet i en utvetydig erklæring (f.eks. ved anbefalet brev eller e-mail).

 

REKLAMATIONSRET
Som forbruger har man 2 års reklamationsret, efter varen er modtaget. Reklamationsretten betyder, at du i op til 2 år kan klage over fejl og mangler ved produktet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden adfærd, der har forvoldt skade. Du skal reklamere indenfor rimelig tid, efter du har konstateret manglen.

Reklamationsretten gælder ikke digitale produkter, herunder abonnementer og SMS.  

 

ÆNDRING AF VILKÅR
NaboNet kan til enhver tid, uden varsel tilføje, ændre eller fjerne dele af disse vilkår og betingelser for brugen af webstedet. Brugen af webstedet indebærer, at du accepterer at være bundet af samme vilkår og betingelser for brugen af en opdateret version. Eventuelle ændringer i disse vilkår og betingelser for brug eller eventuelle vilkår vist på webstedet eller en eventuel underside, finder anvendelse så snart de vises. Hvis du fortsat bruger webstedet efter, at eventuelle ændringer er trådt i kraft, regnes det som en accept af de foretagne ændringer. Derudover kan NaboNet tilføje, ændre, afbryde, fjerne eller udelukke indhold, der vises på webstedet, når som helst, uden varsel og uden ansvar. NaboNet forbeholder sig til enhver tid ret til at begrænse, afbryde eller opsige din brug af webstedet, hvis vi skønner, at du har overtrådt gældende vilkår og betingelser.

 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Ved at tilmelde dig webstedet giver du samtykke til, at NaboNet må anvende de indsamlede personoplysninger til brug for NaboNet. NaboNet vil bruge oplysningerne til brug for alarmering og evt. videreformidling af information og råd om indbrudssikring samt til at validere mobil nr., adresse og e-mail.
Brugerne deler desuden oplysningerne med hinanden i deres netværk. NaboNet behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med persondatalovens regler. Ingen data om brugerne videregives eller sælges til tredjepart. Du har, hvis du beder om det, ret til at få oplyst, hvilke oplysninger NaboNet behandler, behandlingens formål og information om, hvorfra oplysningerne stammer, jf. persondatalovens § 31. Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at NaboNet behandler personoplysninger, der behandles helt eller delvist ved hjælp af elektronisk databehandling, jf. persondatalovens § 35. Hvis NaboNet behandler urigtige eller vildledende personoplysninger eller på lignende måde behandler personoplysninger i strid med lovgivningen, skal NaboNet berigtige, blokere eller evt. slette oplysningerne, jf. persondatalovens § 37.
Personoplysninger opbevares maksimalt 5 år efter sidste transaktion.

 

DISCLAIMER
NaboNet garanterer ikke, at softwaren der anvendes til webstedet eller andre services, der stilles til rådighed ved hjælp af webstedet, er fejlfrie eller vil kunne bruges uden afbrydelser. Brug af webstedet sker derfor på egen risiko.
Webstedet er udelukkende en service, der har til formål at hjælpe brugerne med at slå en effektiv alarm i situationer, hvor der er akut brug for hjælp, og i situationer, hvor der er mulighed for at være behjælpelig i forbindelse med politiets efterforskning og forebyggelse af forbrydelser. NaboNet garanterer ikke på nogen måde for at der kommer hjælp, eller at der ikke sker indbrud, tyveri, røveri, overfald og deslige. NaboNet kan som følge af ovenstående ikke holdes ansvarlig for skader eller tab, herunder tab af data, der direkte eller indirekte, er opstået som følge af brugen af webstedet. NaboNet kan heller ikke hverken direkte eller indirekte gøres ansvarlig for indbrud, tyveri, røveri, overfald og deslige. Brugeren af webstedet påtager sig alle omkostninger, der opstår som følge af brugen af webstedet.
NaboNet kan fra tid til anden vælge, at linke til websteder, der ejes af NaboNet og andre relevante aktører. Besøg på websteder, der ejes af tredjepart er på egen risiko og NaboNet har intet ansvar for disse websteder.
NaboNet tager forbehold for prisændringer, korrekturfejl, udsolgte varer og force majeure.

 

GÆLDENDE LOV
Disse vilkår og betingelser er underlagt og skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og ved de ordinære danske domstole. Brugere, der har adgang til dette websted fra steder uden for Danmark, gør det på egen risiko og på eget initiativ og er ansvarlige for at overholde lokal lovgivning. Intet i disse betingelser skal på nogen måde anses for at begrænse eller påvirke dine lovbestemte rettigheder i henhold til dansk lovgivning.

 

V18.4.1